Sök
  • Läsförståelse i svenska som andraspråk
  • av Cecilia Fasth & Anita Kannermark
Sök Meny

Om författarna

Författarna Cecilia Fasth och Anita Kannermark, tidigare lärare i svenska som andraspråk vid Malmö Högskola, har många års erfarenhet av undervisning på olika nivåer. De är författare till flera läroböcker i svenska som andraspråk.

Text i fokus 1Text i fokus 2