Sök
  • Läsförståelse i svenska som andraspråk
  • av Cecilia Fasth & Anita Kannermark
Sök Meny

Text i fokus

Text i fokus vänder sig till studerande på avancerad nivå i svenska som andraspråk som vill förbättra sin läsförståelse. Böckernas texter är hämtade från tidningar och tidskrifter och har stor variation vad gäller ämne, stil och svårighetsgrad. De spänner över områden som språk, historia, samhälle, relationer, miljö och kultur.Till varje text finns rikligt …

Läs mer