Sök
  • Läsförståelse i svenska som andraspråk
  • av Cecilia Fasth & Anita Kannermark
Sök Meny

Text i fokus

Text i fokus vänder sig till studerande på avancerad nivå i svenska som andraspråk som vill förbättra sin läsförståelse.

Böckernas texter är hämtade från tidningar och tidskrifter och har stor variation vad gäller ämne, stil och svårighetsgrad. De spänner över områden som språk, historia, samhälle, relationer, miljö och kultur.Till varje text finns rikligt med övningsuppgifter som testar färdigheterna i sök-, översikts- eller närläsning.

Text i fokus ger ett rikt och varierat ordförråd som befästs genom återkommande övningar i ordkunskap.

Text i fokus är väl lämpat för självstudier. För att ge stöd vid valet av texter har dessa indelats i tre nivåer, A, B och C, efter svårighetsgrad. Separat facit finns.

Författarna Cecilia Fasth och Anita Kannermark, tidigare lärare i svenska som andraspråk vid Malmö Högskola, har många års erfarenhet av undervisning på olika nivåer. De är författare till flera läroböcker i svenska som andraspråk.